اخبار جدید منطقه ۲۲

که از سایپا به این تیم پیوسته به دلیل مصدومیتی که داشت، مجبور شد تن به عمل جراحی بدهد......

آنتونی رودیگر گفت: "قطعا از اینکه باشگاهی مانند بایرن مونیخ به دنبال جذب من است به خودم افتخار می کنم و این موضوع ثابت می کند که من عملکرد خوبی در این مدت داشته ام. اما من اجازه نمی دهم چنین شایعاتی حواس من را پرت کند. من وظیفه دارم در تیم باشگاهی خود عملکرد خوبی داشته باشم. من باید در هر مسابقه ای خود را ثابت کرده و اجازه ندهم حواسم بابت این شایعات پرت شود. من در چلسی و باشگاه فعلی خود احساس خوبی دارم، بنابراین در حال حاضر شنیدن این اخبار برایم خوشایند نیست.