لیست زمین

  • رهن: 120 میلیون اجاره: 2 میلیون تومان

    اجاره تجاری

    شهرک امام رضا

    ابعاد:45 120متر مربع سند:وکالت موقعیت:سه نبش
    قابلیت معاوضه: